בתי אחותי אמי
לפרשת פקודי (פורסם בשנת תש"ס)


 

"בעטרה שעטרה לו אמו"

(שיר השירים ג', י"א)

שאל ר' שמעון בר יוחאי את ר' אלעזר בר' יוסי.

אפשר ששמעת מאביך מהו: "בעטרה שעטרה לו אמו"?

אמר לו: הן! אמר לו: היאך?

אמר לו: משל למלך שהיתה לו בת יחידה

והיה מחבבה יותר מדאי, והיה קורא לה: בתי.

לא זז מחבבה עד שקראה: אחותי.

לא זז מחבבה עד שקראה: אמי.

כך הקב"ה מחבב את ישראל יותר מדאי.

בתחילה קרא לישראל: בת, שנאמר: "שמעי בת" (תהילים מ"ה)

לא זז מחבבן עד שקראן: אחותי, שנאמר: "פתחי לי אחותי" (שה"ש ה')

לא זז מחבבן עד שקראן: אמי, שנאמר: "הקשיבו אלי עמי ולאומי" (ישעיה נ"א) "ולאמי" כתיב

עמד ר' שמעון בר יוחאי ונשקו על ראשו ואמר:

אילו לא באתי לשמוע ממך אלא טעם זה דיי.

שמות רבה נ"ה, ב' ושיר השירים רבה ג'

* * *

ר' שמעון בר יוחאי, איש הסוד הגדול, אינו נרתע מביטויי הקירבה המופלגים שבשיר השירים, שכן הוא, כר' עקיבא רבו, יודע כי לפנינו שיר אהבה בין הקב"ה וכנסת ישראל: "כל הכתובים – קודש ושיר השירים – קודש קודשים".

אך, אף על פי כן, מתקשה הוא בביטוי "בעטרה שעטרה לו אמו", הן "המלך שלמה" הינו מלך עליון והוא מקור החיים.

כיצד ניתן איפוא לדמות אותו – ולו בדרך משל – כבן לאמו?

תשובה מופלאה משיב לו ר' אלעזר בר' יוסי:

כנסת ישראל, שהינה ביטוי לנשמת האומה מתגלה, ביחסה לריבון העולמים, ברבדים שונים:

ברובד הראשון: הפשוט, בתו היא. שהרי הוא אביה קונה והיא תלויה בו "כגמול עלי אמו".

ברובד השני: הופכת מערכת היחסים בינו לבינה להיות שווה והדדית, כיחס בין אחים ורעים אהובים, השוים זה לזה וזקוקים זה לזה.

"אחותי … תמתי" ר' ינאי אומר: תאומתי. כביכול לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני…

ר' לוי אומר: מה תאומים הללו חושש אחד מהם בראשו – חברו מרגיש, כך כביכול אמר הקב"ה: "עמו אנכי בצרה".

ואילו ברובד השלישי: כנסת ישראל אינה רק בת ואחות, אלא רעיה אהובה המעניקה לבן זוגה תחושת חום וביטחון כשל אם אוהבת. ועליה נאמר: "בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר".

* * *

בעת הקמת משכן הכלולות לכנסת ישראל וריבונו של עולם, נוהגת כנסת ישראל לא רק כרעיה אלא כאם הטורחת להכין את הבית ולעטרו – עד כי חש כביכול, מלכו של עולם כי זו העוטרת לו כליל תפארת הינה רעייתו ואמו גם יחד. והוא שש ומתפאר: "בעטרה שעטרה לו אמו".

* * *

ואפשר, שמבקש "משל האם" לבטא עוד תחושה פשוטה ועמוקה. לא אחת נוהגים זוגות נשואים, לאחר שנולדו להם ילדים, לקרוא אחד לשני, לא בשמם הפרטי, אלא כדרך שקוראים להם ילדיהם: "אבא", "אמא".

לבני הזוג: לכנסת ישראל ולריבון העולמים יש ילדים: "בנים אתם לה' אלוהיכם". ועליהם הכתוב אומר: "צאנה וראנה בנות ציון".

בשעה שיוצאים הילדים במחולות אהבה ביום כלולות ההורים, ובמיוחד ב"חתונת הכסף" ו"חתונת הזהב", לאחר יובלות שנים, מתבונן המלך החתן בעיני המלכה הכלה, ויפה עד מאוד היא בעיניו, גם אם אינה עוד כל כך צעירה, וקמטי סבל חרושים בפניה … ולוחש לה באהבה – אמא!

… ואולי, אם מותר להעיז ולומר, בשפת שיר של חולין, מוסיף הוא ואומר: "… ביחד כיף להזדקן".

* * *

ר' שמעון בבר יוחאי, הנושק לר' אלעזר בר' יוסי על גילוי רז זה, צופה בעיני רוחו בבת … האשה … והאם, ההולכת בדרכה הארוכה מיום חתונתה עד יום שמחת לבה, אשר עוד נראהו עין בעין וישמח לבנו..

ביום חתונתו – זה המשכן (שמות רבה, פקודי) "וביום שמחת לבו" – זה בית המקדש שיבנה במהרה בימינו (תענית כ"ו:).
עלה

ארכיון שיעורים של חנן

שימו לב , חלק מהשיעורים ניתנים לצפייה בדפדפן אקספלורר בלבד

 

חגים ומועדים:

4

ראש השנה – מבכי תמרורים ועד שימי לך תמרורים- עיון בהפטרת ראש השנה

 4

עשרת ימי תשובה – הילד הזה הוא עמי- כנס תשובה מאהבה תש"ע

 11

עשרת ימי תשובה – התשובה העליונה

 4

עשרת ימי תשובה – פנים אל פנים – שאלת הדיבור הישיר

4 אקספלורר 2

שיר של יום הכיפורים – עיון במזמור קל”ט

 4

סוכות – הנה יום בא לה' וחולק שללך בקרבך- פרק יד, נבואת זכריה באחרית הימים

 4

סוכות – קצר

4 אקספלורר 2

י"א בחשון – דמותה של רחל אמנו

 4

י"א בחשון – רחל אמנו ויצחק רבין- קצר

 11

חנוכה – היחס בין נס הניצחון לנס פח השמן בחנוכה

 4

חנוכה – פשר מנורת הזהב בנבואת זכריה

 11

חנוכה – הנס הכפול של חנוכה

 4

ט"ו בשבט – קץ המגולה לפעמים גם הוא נסתר-

 4

פורים – ותלבש אסתר מלכות

 4אקספלורר 2

פורים – התגלות הקב”ה במגילת אסתר

 4

פורים – מגילת אסתר-קצר

 11אקספלורר 2

פסח – החירות בתורה

 4אקספלורר 2

פסח- משמעות גלות ויציאת מצרים

 11אקספלורר 2

פסח – מנהיגותו של משה בגאולת מצרים

 4

יום העצמאות – גלגוליה של איילת השחר

 4

יום העצמאות – הכרת תקופתנו כאתחלתא דגאולה

4

יום העצמאות – הבנת תהליך הגאולה תלויה במבט כולל ולא נקודתי

4 אקספלורר 2

יום ירושלים – מלחמת ששת הימים ואיחוד ירושלים

 11אקספלורר 2

שיר של יום ירושלים

 4אקספלורר 2

שבועות – הקדמת נעשה לנשמע

 4אקספלורר 2

שבועות – נקודת החסד במגילת רות

 4אקספלורר 2  תשעה באב – האבכה בחודש החמישי?


פרשת שבוע:

 11אקספלורר 2

פרשת בראשית – הקשר בין האיש והאישה וכפיות הטובה שבחטא האדם הראשון

 11אקספלורר 2

פרשת בראשית – השפעת האכילה מעץ הדעת על האדם

 11אקספלורר 2

פרשת בראשית - משמעות הנחש בסיפור גן עדן

 11אקספלורר 2

פרשת נח – מעשה היונה והעורב + חטא נח

 11

פרשת לך לך ומזמור ק”י בתהילים

 4אקספלורר 2

פרשת וירא - ידיעת ה’ – מהי?

 4

פרשת וירא – קצר

 4

פרשת וירא – הַאַף תִּסְפֶּה צַדִּיק עִם רָשָׁע? -קצר

 4

פרשת חיי שרה – קצר

 4

פרשת חיי שרה

 4

פרשת חיי שרה – קצר

 4

פרשת וישלח

 4

פרשת וישב – רק לא מלחמת אחים – קצר

 11

פרשת וארא ותהילים מ”ו

 11

 הפטרת פרשת וארא

 11

פרשת בא והפטרתה

 11

הפטרת בשלח

 11

הפטרת יתרו

 11

פרשת שקלים

 11

פרשת פרה

 11

פרשת זכור

 11

פרשת החודש

 4

פרשת צו- למה לי קורבנות – קצר 

 11

פרשת כי תצא תשנ”ד

סדרה – מעשה אבות סימן לבנים:

 4

1. פתיחה לסדרה

 4

2. אל הארץ אשר אראך-חלק א’

 4

3. אל הארץ אשר אראך- חלק ב’

 4

4.  וה’ ברך את אברהם

 4

5.  אברהם ולוט

 4

6.  אברהם יורד מצריימה

 4

7.  אברהם ושרה

 4

8.  המהלך של הפרדת הקליפה מהפרי

 4

9.  מלחמת ארבעת המלכים את החמישה

 4

10. במה אדע כי אירשנה- חלק א’

 4

11. במה אדע כי אירשנה- חלק ב’

 4

12. ברית בין הבתרים

סדרה- פרקי אבות ואמהות:

 11אקספלורר 2

1.  “מעשה אבות סימן לבנים” – דברי הרב קוק על מאורעות תרפ”ט

 11אקספלורר 2

2.  מעשה אבות סימן לבנים

 11אקספלורר 2

3.  אברהם איש החסד

 4אקספלורר 2

4.  הגבורה שבחסד והחסד שבחסד

4 אקספלורר 2

5.  מידת הכנסת האורחים של אברהם

 4אקספלורר 2

6.  מידת החסד של אברהם לעומת אנשי סדום

 4אקספלורר 2

7.  ‘ותצחק שרה בקרבה’

 4אקספלורר 2

8.  המבחן האחרון של סדום

 4אקספלורר 2

9.  משמעות שמו של יצחק

 4אקספלורר 2

10.  ציחוקו של ישמעאל

 4אקספלורר 2

11. השלמת גירוש ישמעאל ותחילת ביאור פרשת העקידה

 4אקספלורר 2

12. עקידת יצחק, ‘ויהי אחר הדברים האלה’

 4אקספלורר 2

13. יעקב מול עשו

 4אקספלורר 2

14. ברכות יצחק לבניו ופשר המרמה

 4אקספלורר 2

15. אפיון דמויותיהם של יעקב ועשו

 4אקספלורר 2

16. הקדמה לחלום הסולם

 4אקספלורר 2

17. פשר חלום הסולם

 4אקספלורר 2

18. יעקב- אבן ישראל

 4אקספלורר 2

19. כוחה של רומנטיקה אלוקית

 4אקספלורר 2

20. יעקב בבית לבן

סדרה- הדרך למלכות דוד:

 11אקספלורר 2

1. “בין שתי מלחמות אבן העזר”- התיקון הרוחני בישראל אחרי החזרת ארון ה’

 11אקספלורר 2

2. יחס התורה למינוי מלך על ישראל – חלק א’

 11אקספלורר 2

3. יחס התורה למינוי מלך על ישראל – חלק ב’

 11אקספלורר 2

4. הביקורת כלפי בקשת העם למלך

 11אקספלורר 2

5. היענות ה’ לבקשת העם למלך

 11אקספלורר 2

6. משמעות האותות שניתנים לשאול

 11אקספלורר 2

7. תפקיד מלכות שאול בתוכנית האלוקית

 11אקספלורר 2

8. יהונתן ואיסור הנחש

 11אקספלורר 2

9. שבועת שאול במלחמה עם פלישתים

 11אקספלורר 2

10. יסודה התיאולוגי של מצות מחיית עמלק

 11אקספלורר 2

11. כשלון שאול במצות מחיית עמלק

 11אקספלורר 2

12. מהות כשלונו של שאול במחיית עמלק

 11אקספלורר 2

13. סוגיית הבטחון בה’

 11אקספלורר 2

14. משיחת דוד למלך

 11אקספלורר 2

15. מלחמת דוד וגוליית

 11אקספלורר 2

16. שמואל א’ פרק ט”ז

 4אקספלורר 2

17. שמואל א’ תחילת פרק י”ז

 4אקספלורר 2

18. שמואל א’ פרק י”ז

 4אקספלורר 2

19. המשך שמואל א’ פרק י”ז

 4אקספלורר 2

20. חזרת דוד מהקרב עם גולית

 11אקספלורר 2

21. סודו של בנימין

 4אקספלורר 2

22. אהבת דוד ויונתן

 4אקספלורר 2

23. סוד המעיל

 4אקספלורר 2

24. בגדו של שמואל

 4אקספלורר 2

25. דוד ומיכל

 4אקספלורר 2

26. היחס בין דוד למיכל

 4אקספלורר 2

27. יחס דוד לציבא ולמפיבושת

 4אקספלורר 2

28. כוחה של לשון הרע, היחס בין דוד למפיבושת

 4אקספלורר 2

29. מחר חודש

 4אקספלורר 2

30. סיפור פרידת דוד ויונתן

 4אקספלורר 2

31. סיפור דואג האדומי

 4אקספלורר 2

32. דוד ואכיש מלך גת

 4אקספלורר 2

 33. שאלת דוד באורים ותומים האם לצאת למלחמה בקעילה

תהילים:

 4

מזמור ל”ו בתהילים

 11

פרשת לך לך ומזמור ק”י

 11

פרשת וארא ותהילים מ”ו

סדרה- אורות המלחמה:

 

 4

1 .”בעל מלחמות זורע צדקות”- פסקה א’

 4

2. עת הזמיר הגיע- זמיר עריצים

 4

3 .”היחידים הנספים בלא משפט בתוך המהפכה של שטף המלחמה” – פסקה א’

 4

4 .”עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי- פסקה ג’

 4

5. “הכבישה המוסרית… ששלטה על העמים” – פסקאות ה’ ו’

 4

6. קמים נבוני לבב בחצות לילה” –פסקה י’

 4

7. סיום אורות המלחמה- פסקה י’

סדרה- יהדות בחיק הטבע:

 

 4

1. מלחמת החשמונאים בגוש עציון

 4

2. דרך האבות

 4

3.  עץ הזית

סדרה- נבואת זכריה באחרית הימים:

 

 4

1. הכרת תקופתנו כאתחלתא דגאולה

 4

2. הבנת תהליך הגאולה תלויה במבט כולל ולא נקודתי

 4

3. המאבק הפנימי בעם ישראל בזמן אחרית הימים

 4

4. אכה כל סוס בתמהון ורכבו בשיגעון

 4

5. מות משיח בן יוסף

 4

6. פרק יב- המספד על משיח בן יוסף

 4

7. מספד הדדרימון בבקעת מגידון

 4

8. האיחוד בין שני המשיחים- משיח בין יוסף ומשיח בין דוד

 4

9. המאבק על הנהגת ישראל בין עץ יוסף ועץ יהודה- נבואת זכריה באחרית הימים

 4

10. משיח בן יוסף כשגריר בין ישראל לאומות

 4

11. הנה יום בא לה’ וחולק שללך בקרבך

כללי:

 

 4

אל נא רפא נא לה- תפילתו של משה רבינו על היחיד ועל האומה – בהעלותך, שלח לך, זוגיות

 4

 “ושמח את אשתו אשר לקח”

 4אקספלורר 2

הצד המחשבתי בין הירושלמי לבבלי

 4

אמירת תודה על גשמי ברכה

 4

התיישבות- ראיון עם חנן פורת

 4

יום עיון בעקבות הגירוש מגוש קטיף

 4

מאין ולאן- צמיחה ממלחמה

 4

מקורבן ראשון לרצח ראשון- מתוך יום עיון על הרב קוק

 4

הקרב בירושלים והקמת בית אורות

 4

הקמת בית ספר שדה כפר עציון

 4

הקמת ישיבת הר עציון (אירועי הארבעים)

 4

הרב חנן פורת בבית אורות

 11אקספלורר 2

עיון בצלם האלוקים של האדם

 11אקספלורר 2

מהי סגולה?

 4

גדולת החסד – קצר

 4

הרב חנן פורת בהופעה של הרב קרליבך – קצר

4

התייחסות לפרשת הרב מוטי אלון

 4

אזכרה שנתיים לעמיחי מרחביה

 4

חנן פורת מספיד את הרב עמיטל


הספדים על חנן:

 

 4

הספד על הרב חנן פורת מפי הרב אלחנן סמט במכללת הרצוג

 4

צביה, בתו של חנן פורת ז”ל מספרת מה זה להיות בתו של חנן

מעט מן האור

רוצים להיות שותפים? צרו קשר

פס
שם
טלפון


מעט מן האור

כל הגיליונות ב-pdf  להורדה והדפסה

שער מעט מן האור 3
לקריאה עלה