וזאת הברכה

עיתון אורות חסד

שביעי של פסח תשסא

שושן פורים תצוה תשסא

שמחת תורה תשסא

חג האורים ווישב תשסא

חג סוכות תשסא

ראש השנה תשסא

וזאת הברכה ושמחת תורה תשסז

וזאת הברכה שמחת תורה תשסג